ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾੳੇੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਕਰਾਰ, ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾੳੇੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਕਰਾਰ, ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ