ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ