ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੂਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ….

ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਹੋ