ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ,ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ

ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ,ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ