ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ, ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ !

ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ !