ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਏ, ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਬੂ !

ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਏ
begum sakina