ਜਾਗੋ ‘ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ

ਜਾਗੋ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ || DAILY POST PUNJABI ||