ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੁਣੋ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ !

ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ