ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਵੈੱਬ ਕੈਮਰੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਵੈੱਬ ਕੈਮਰੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ