ਛੱਪੜ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਛੱਪੜ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ