ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ !

ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ !