ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ 15-20 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ 15-20 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ