ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਦਚਲਨ, ਸਵੇਰੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ…

ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਦਚਲਨ, ਸਵੇਰੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ...