ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੁੜੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ,ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ !

ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ,ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ !