ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ,ਸਕੂਲ ਜਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ,ਸਕੂਲ ਜਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ