ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ…

ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ...ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ