ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨਕੇ ਕਿਸਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਮੌਤ ਬਣੀ ਪਹੇਲੀ

ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨਕੇ ਕਿਸਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ