ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਰਣਇੰਦਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ

ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਰਣਇੰਦਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ