ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸੀਟ…

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸੀਟ...
begum sakina