ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸੀਟ…

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸੀਟ...