ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪੀ.ਆਰ.

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪੀ.ਆਰ.ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ