ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ

ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ