ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ

ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
begum sakina