ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ,ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ,ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼