ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਿਆ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ, ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ..ਪੈ ਰਹੀ ਐ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ…!

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਿਆ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ, ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ..ਪੈ ਰਹੀ ਐ