ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਪੈਣਗੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਚ ਭਾਰੀ ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਪੈਣਗੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ?