ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਝ ਉਤਾਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਝ ਉਤਾਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ