ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰ ਗੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ !

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰ ਗੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ