ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਸਿਰ ਕਲਮ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਸਿਰ ਕਲਮ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ