ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੰਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੰਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ