ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਖਰੀਦੋ 600 ਰੁਪਏ ‘ਚ, Snapdeal ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੇਲ

ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਖਰੀਦੋ 600 ਰੁਪਏ 'ਚ, Snapdeal ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੇਲਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ