ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ 4 ਥਾਈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ…

ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ 4 ਥਾਈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ...