ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ,ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਟਾਈ ਧੂਲ