ਇੱਕੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ‘ਤੇ ਆਈ ਅਕਲ…

ਇੱਕੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ‘ਤੇ ਆਈ ਅਕਲ...