ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਿਧਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਵਰਗ…ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਖੰਭਾ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ…

ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਿਧਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਵਰਗ...ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਖੰਭਾ,