ਇਹ ਰਾਜਾ ਗੁੰਡਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ- ਹਰਸਿਮਰਤ

ਇਹ ਰਾਜਾ ਗੁੰਡਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ- ਹਰਸਿਮਰਤ Daily pOst punjabi