ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ..!

ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ..!