ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ