ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ