ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵੱਲ

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵੱਲ