ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ…

ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ...