ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਬਕ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ….

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਬਕ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ