ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ