ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ