27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ‘ਖਾੜਕੂ’!

Khalistani terrorist arrested by Punjab police