ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ!

india govt pushing historical monuments private companies hand