ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ

Fat Tax on Junk food in India ||Daily Post Punjabi||