ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ Cocoa ਕਿੰਝ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ

Cocoa compounds could 'delay or prevent' for Type 2 diabetes