ਵਿੱਕੀ ਗਾਊਂਡਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਢੇਰ

Gangster Vicky Gounder and associates killed in Encounter