ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ‘ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ 2017’

Soon 'Miss Punjaban 2017 in Australia