ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟਰ Profile Pic

Rishi Kapoor changes Twitter bio to warn trolls | Daily Post Punjabi |