ਫਿਲਮ ਆਖਰੀ ਵਾਰਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱੱਲ

Punjabi Film “Aakhri Waris” Will Show Punjabi Culture’s Different Relationships